Piecpadsmit tonnas armatūras tika piegādātas z objektu.
Šī piegāde ir tikai pirmā daļa no visa nepieciešamā apjoma.
Armatūras diametri: 12mm un 16mm. Stieņu garums ir 12 metri. Tērauda marka: B500B.
Tā kā pasaulē trūkst metāla, cenas pieaug katru nedēļu, tāpēc daudzi cenšas paspēt nopirkt pirms spēcīga cenu kāpuma.