Vienā automašīnā tika piegādāti četri pasūtījumi ar metālu. Dažreiz salikto kravu dažādiem klientiem ar vienu transportlīdzekli nosuta uz septiņām vai vairāk vietām. Šajā kravā ietilpa dažāda diametra apaļas caurules, dažāda lieluma profila caurules…