Astoņpadsmit tonnas ar taisno un locīto armatūru sagatavotas izkraušanai.
Taisna armatūra: diametri D=12mm un D=16mm, garums L=12m, apjoms 15.5 tonnas.
Locīta armatūra: diametri D=10mm, D=12mm un D=16mm, veidi 8 gab., apjoms 2.5 tonnas.
Piegāde uz objektu un izkraušana ar manipulatoru.
Izpildīšanas laiks: trīs dienas pēc pasūtījuma apstiprināšanas.
Objekts: veikala būvēšana vienā no Rīgas rajoniem.